Przejdź do głównej treści

Kukurydza i sorgo

Rośliny przyszłości

Kukurydza i sorgo

Szeroki wybór nasion, dostosowany do wszystkich warunków glebowo-klimatycznych występujących w Europie

01

01

Europejska doskonałość

Zróżnicowana oferta dostępnych odmian kukurydzy i sorgo zapewnia wysoki potencjał plonowania we wszystkich warunkach glebowo-klimatycznych występujących w Europie jak również liczne rynki zbytu. Europejska branża produkcji nasion kukurydzy i sorgo odgrywa przodującą rolę w dziedzinie procesów produkcyjnych i kontroli jakości.

02

02

Samowystarczalność żywieniowa

Nasiona kukurydzy i sorgo odpowiadają wymogom żywieniowym zwierząt hodowlanych oraz potrzebom żywnościowym ludności. Ich cechy genetyczne oraz właściwości sprawiają, że spełniają one wymagania wszystkich rynków zbytu oraz odpowiadają na wszelkiego rodzaju potrzeby, gwarantując zdrowie i wyżywienie ludności oraz zwierząt.

03

03

Nasiona na miarę oczekiwań rolników i przetwórców

Europejskie odmiany kukurydzy i sorgo doskonale wpisują się w systemy uprawy stosowane przez rolników w Europie. Dzięki swojej wysokiej wydajności zapewniają one rolnikom odpowiednią opłacalność. Zróżnicowanie i doskonałość genetyczna odmian pozwalają zaspokoić potrzeby przetwórców i umożliwiają dostęp do różnorodnych rynków zbytu.

04

04

Transformacja agroekologiczna

Dzięki odporności na suszę i szkodniki, uprawa kukurydzy i sorgo pozwala zmniejszyć zużycie środków ochrony roślin w gospodarstwie, Zdolność do prowadzenia fotosyntezy w cyklu « C4 » sprawia, że pochłanianie CO2 z atmosfery jest dużo bardziej wydajne aniżeli w przypadku innych roślin. Biogaz i biopaliwo, do produkcji których są one wykorzystywane, zastępują paliwa kopalne, przyczyniając się do zróżnicowania źródeł energii.

Sprawdź, co mówią nasi specjaliści

Specjaliści reprezentujący branżę kukurydzy i sorgo wyjaśniają wszelkie kwestie związane z ich pracą i wykorzystaniem europejskich nasion, a także udzielają wielu cennych wskazówek. Nie czekaj, wyświetl !

Wybór odmiany w uprawie kukurydzy

Prof. Tadeusz Michalski, prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, prezentuje zasady wyboru odmiany, dostosowanej do warunkow klimatyczno glebowych i kierunku wykorzystania w gospodarstwie. Europejscy rolnicy mogą wybierać spośród 6.000 najlepszych na świecie odmian, wpisanych do Wspólnotowego Katalogu Roślin Rolniczych.

Kukurydza w żywieniu trzody chlewnej i drobiu

Justine Danel, ekspert żywienia zwierząt monogastrycznych - Instytut Arvalis przedstawia zalety kukurydzy w żywieniu trzody chlewnej i drobiu.

Rejestracja nowych odmian kukurydzy we Francji

Valérie Uyttewaal, Sekretarz ds. Technicznych Stalego Komitetu d/s hodowli (CTPS) w Dziale Kukurydzy i Sorgo GEVES, przedstawia kryteria rejestracji nowych odmian kukurydzy w Katalogu Roślin Rolniczych.

Dlaczego wybrać kukurydzę lub sorgo?

Kukurydza pochodzi z Ameryki Środkowej, podczas gdy sorgo ma swoje korzenie w państwach Afryki Subsaharyjskiej. Obydwa gatunki należą do rodziny wiechlinowatych (niegdyś trawiastych) i zaliczane są do 5 najczęściej uprawianych na świecie zbóż , zajmując wśród nich odpowiednio pierwsze i 5-te miejsce.

Postęp genetyczny

Postęp genetyczny pozwolił tym gatunkom, o raczej tropikalnym pochodzeniu, dostosować się do warunków glebowo-klimatycznych występujących na znacznej części kontynentu europejskiego. I tak kukurydza zajmuje 2-gie miejsce (pod względem powierzchni) wśród zbóż uprawianych w Europie. Sorgo uprawiane jest na mniejszą skalę, ale jego powierzchnia stale rośnie dzięki doskonałości europejskiej genetyki.

Wiedziałeś o tym ?

Zalety obydwu upraw sprawiają, że doskonale uzupełniają się one w gospodarstwie. Opierając się na komplementarności tych gatunków, możemy w doskonały sposób wykorzystać potencjał wszystkich gruntów w gospodarstwie i zapewnić sobie zapas pasz, pozwalający wyżywić posiadane stado.

Uprawy komplementarne w gospodarstwie

Jak to wygląda z technicznego punktu widzenia? Nie ma nic prostszego niż uprawa tych dwóch roślin w gospodarstwie. Techniki uprawy są stosunkowo zbliżone, a główne zabiegi wymagają użycia tego samego rodzaju sprzętu. Jeżeli wybierzemy odmiany dostosowane do naszych celów i ograniczeń, uprawa obydwu roślin pozwoli nam rozłożyć w czasie prace związane z siewem i zbiorem. A z ekonomicznego punktu widzenia ? Zróżnicowanie rynków zbytu w przypadku obydwu upraw stanowi zabezpieczenie dochodów gospodarstwa. Różnorodność oferowanych odmian stwarza szeroki wachlarz wykorzystania upraw na cele związane z żywieniem zwierząt, żywieniem człowieka lub na cele przemysłowe.

Uprawy będące sojusznikiem w walce ze zmianami klimatu

Zarówno kukurydza jak i sorgo należą do rodziny roślin typu « C4 ». W gorących i suchych warunkach cecha ta decyduje o ich rzeczywistej przewadze nad pozostałymi gatunkami. Charakteryzuje je bowiem mniejsza utrata wody w wyniku ewapotranspiracji. Ponadto mają one większą zdolność do wychwytywania CO2 z atmosfery. Są zatem bardziej skuteczne w zakresie naturalnej sekwestracji dwutlenku węgla. Ponadto, hodowcy oferują odmiany charakteryzujące się większą odpornością na suszę oraz takie, których wczesność pozwala na uniknięcie przez rośliny okresów, w których są one najbardziej narażone na stres klimatyczny, mogący być szczególnie niekorzystny w pewnych stadiach rozwoju roślin. Odporność na szkodniki jest kolejną dużą zaletą związaną z doskonałością europejskiej genetyki. Hodowcy oferują różnorodne odmiany charakteryzujące się wysoką wydajnością i dostosowane do wszystkich warunków glebowo-klimatycznych występujących w Europie.

Rośliny aktywnie uczestniczące w walce ze zmianami klimatu

Fotosynteza typu « C4 », jaką przeprowadzają kukurydza i sorgo, umożliwia bardziej wydajne pochłanianie CO2 z atmosfery w porównaniu z innymi uprawami. Postęp w dziedzinie selekcji odmian zapewnia gospodarstwom zaawansowane rozwiązania, stanowiące odpowiedź na zmiany klimatyczne (odporność na szkodniki, na suszę…). Różnorodność dostępnych odmian kukurydzy i sorgo stanowi gwarancję wysokich plonów we wszystkich warunkach glebowo-klimatycznych spotykanych w Europie, a także zapewnia liczne rynki zbytu.

Komplementarność kukurydzy i sorgo jest rękojmią sukcesu transformacji agroekologicznej