Премини към основното съдържание

Царевица и сорго

Печелившите карти на нашето бъдеще

Царевица и сорго

Цялостна оферта за семена, адаптирана към всички европейски почвено-климатични контексти

01

01

Високи европейски постижения

Разнообразието от налични сортове царевица и сорго гарантира висок потенциал за добив за всички европейски почвено-климатични контексти, както и многобройни пазари. Европейският сектор за производство на семена от царевица и сорго е в челните редици по отношение на контрола на процесите и качеството.

02

02

Хранителна автономия

Семената на царевицата и соргото са адаптирани към хранителните нужди на селскостопанските животни и на обществата. Техните генетични и индивидуални характеристики са адаптирани към всички пазари и нужди, за да се гарантира опазването на здравето и изхранването на хората и животните.

03

03

Семена в услуга на фермери и преработватели

Европейските сортове царевица и сорго се вписват идеално в системите на отглеждане на европейските фермери. Нивата на производителност позволяват да се осигурят стабилни доходи на фермерите. Разнообразието от сортове и развитието на генетиката правят възможно задоволяването на нуждите на преработвателите и осигуряването на голямо разнообразие от пазари.

04

04

Агроекологичен преход

Устойчиви на суша и вредители, царевицата и соргото позволяват да се ограничи използването на суровини във фермата. Техният така наречен „C4“ фотосинтетичен цикъл позволява много по-ефективно усвояване на атмосферния CO2 в сравнение с други култури. Преобразувани в биогаз или биогорива, те заместват изкопаемите горива и допринасят за разнообразието на енергийния микс.

Запознайте се с препоръките на нашите професионалисти

Професионалистите в сектора на царевицата и соргото разказват всичко за работата си, използването на европейски семена и дават много съвети. Вижте още сега!

Как да изберем най-добрия сорт сорго

Юг Шово, инженер по фуражите, Институт по растениевъдство Арвалис, обяснява как да направите правилния избор сред разнообразието от фуражно сорго и посочва най-важните моменти в методологията на отглеждането.

Фураж за свине и домашни птици от сорго

Жюстин Данел, инженер в Института по растениевъдство Арвалис, изтъква ползите от соргото при храненето на свине и домашни птици.

Регистрация на нови сортове сорго във Франция

Валери Ютевал, технически секретар на CTPS секция за царевица и сорго в GEVES, представя ролята на GEVES и критериите за подбор за нови сортове сорго, предложени за регистрация.

Царевица или сорго, защо да избирате?

Родината на царевицата е Централна Америка, докато произходът на соргото е от Субсахарска Африка. Тези два вида принадлежат към семейство Poaceae или Житни и са сред 5-те най-култивирани зърнени култури в света, съответно на първо и 5-то място.

Генетичен прогрес

Генетичният прогрес позволи на тези видове с по-скоро тропически произход да се адаптират към почвено-климатичните условия на голяма част от европейския континент. Всъщност царевицата е втората зърнена култура (по площ), култивирана в Европа. Отглеждането на сорго остава по-поверително, но площите му продължават да се увеличават благодарение на високите постижения на европейската генетика.

Знаете ли, че...

Предимствата на тези две култури ги правят идеални партньори във фермата. Наистина, използването на това взаимно допълване е отличен начин за пълноценно използване на цялата земя във фермата и е гаранция за наличието на достатъчно фураж за изхранване на добитъка.

Взаимно допълващи се култури във фермата

А от техническа гледна точка? Отглеждането на тези две култури във фермата не може да бъде по-лесно. Методите на отглеждане са относително близки и основните интервенции изискват един и същ тип оборудване. Чрез избора на сортове, адаптирани към посочените цели и ограничения, отглеждането на двата вида също така прави възможно уеднаквяването на сеитбата и прибирането на реколтата.
А от икономическа гледна точка? Разнообразието от пазари, предлагани от тези две култури във фермата, помага за осигуряване на стабилни доходи. Разнообразието от предлаганите сортове предлага широк спектър от приложения, независимо дали за храна за животни, храна за хора или дори промишлени цели.

Съюзници в борбата срещу изменението на климата

Царевицата и соргото принадлежат към така нареченото семейство растения “C4“. В гореща и суха среда това е истинско конкурентно предимство в сравнение с други видове. Всъщност те губят по-малко вода чрез изпаряване. Освен това имат по-голяма способност да улавят атмосферния CO2. Следователно са много по-ефективни при естественото улавяне на въглерод. Освен това, селекционерите предлагат сортове, способни да понасят суша, но също и такива, чиито нива на ранно зреене да позволяват да се избегнат периоди на потенциално неблагоприятен климатичен стрес на определени етапи от цикъла на културите. Устойчивостта на вредители също е силна страна на напредъка на европейската генетика. Селекционерите предлагат разнообразие от сортове с високо ниво на продуктивност и адаптирани към всички почвено-климатични условия в Европа

Растения, активни в борбата срещу изменението на климата

Фотосинтетичните цикли на царевицата и така нареченото “C4“ сорго позволяват много по-ефективно усвояване на атмосферния CO2 в сравнение с други култури. Напредъкът по отношение на селекцията на сортовете предоставя на фермерите модерни решения за реакция на изменението на климата (устойчивост на вредители, суша и др.). Разнообразието от налични сортове царевица и сорго гарантира висок потенциал за добив за всички европейски почвено-климатични контексти, както и многобройни пазари.

Взаимното допълване на царевицата и соргото е гаранция за успех на агроекологичния преход